Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το κιβώτιο ταχυτήτων

Αν σημειωθεί βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια λυχνία και ένα μήνυμα.

 Σημαντικό

Για να αποτραπεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης, η θερμοκρασία λειτουργίας του κιβωτίου ταχυτήτων ελέγχεται. Αν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, στην οθόνη του οδηγού ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία και εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμένου - ακολουθήστε τη σύσταση που εμφανίζεται.
ΛυχνίαΕρμηνεία
P5P6-2037-iCup-Transmission symbol

Έχει σημειωθεί σφάλμα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5P6-21w22-iCup-Transmission temperature symbol

Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει ζεσταθεί ή έχει υπερθερμανθεί.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5P6-2037-iCup-Reduced speed limit warning symbol

Προσωρινή βλάβη στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.