Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Ο αναστολέας αλλαγής ταχυτήτων αποτρέπει την ακούσια αλλαγή σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αυτόματος αναστολέας αλλαγής σχέσεων

Ο αυτόματος αναστολέας αλλαγής ταχυτήτων διαθέτει συστήματα ασφάλειας.

Από τη θέση στάθμευσης – P ή τη νεκρά – N

Για να μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση P ή N  σε άλλη θέση, ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο, το αυτοκίνητο στάσιμο και ο διακόπτης ανάφλεξης να βρίσκεται στη θέση II.

Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση N και το αυτοκίνητο παραμείνει σταματημένο επί 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον (ανεξάρτητα εάν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι), ο επιλογέας ταχυτήτων ασφαλίζει.

Μήνυμα στην οθόνη του οδηγού

Αν έχει ενεργοποιηθεί ο αναστολέας του επιλογέα ταχυτήτων, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα, π.χ. Πατήστε πεντάλ φρένων για να ενεργοποιηθεί ο μοχλός ταχυτήτων.

Ο αναστολέας του επιλογέα ταχυτήτων δεν ενεργοποιείται μηχανικά.1

  1. 1 Ισχύει για αυτοκίνητα με μικρό επιλογέα ταχυτήτων