Αλλαγή σχέσης με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Για να αλλάξετε σχέση, πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ή προς το πλάι για χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων.

Αλλαγή σχέσης

P5-2017-8G-Gear shift pattern
Επισκόπηση του επιλογέα ταχυτήτων και των θέσεων.

 Σημείωση

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ D/R σε πολύ χαμηλή ταχύτητα χωρίς να πατάτε το πεντάλ φρένων, για να διευκολυνθείτε κατά τη στάθμευση για παράδειγμα.

Θέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

Στάθμευση – P

P5-22w22-Gear shifter P
Επισκόπηση του επιλογέα ταχυτήτων και της θέσης P.

Η στάθμευση ενεργοποιείται από το κουμπί P που βρίσκεται δίπλα στον επιλογέα ταχυτήτων.

Το κιβώτιο ταχυτήτων κλειδώνει μηχανικά όταν επιλεγεί η σχέση P.

Επιλέξτε τη θέση P για στάθμευση. Το αυτοκίνητο μπορεί να ξεκινήσει με τον επιλογέα στη θέση P. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση P.

Για τη στάθμευση - πρώτα ενεργοποιήστε το χειρόφρενο και στη συνέχεια επιλέξτε τη θέση P.

 Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο όταν σταθμεύετε σε κεκλιμένη επιφάνεια. Η θέση P του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων δεν επαρκεί για να συγκρατηθεί το αυτοκίνητο ακίνητο σε όλες τις περιπτώσεις.

 Σημείωση

Για να μπορέσετε να κλειδώσετε το αυτοκίνητο και να οπλίσετε τον συναγερμό, ο επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στη θέση P.

Λειτουργίες βοήθειας

Το σύστημα θα επιλέξει τη θέση P αυτόματα:

  • αν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας, με επιλεγμένη τη σχέση D ή R, όταν είναι ακίνητο.
  • αν το αυτοκίνητο κινείται με χαμηλή ταχύτητα, όταν ο οδηγός απασφαλίσει τη ζώνη ασφαλείας και ανοίξει την πόρτα οδηγού χωρίς να είναι πατημένο κάποιο πεντάλ.

Για να σταθμεύσετε το αυτοκίνητο χωρίς να έχετε προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας και με την πόρτα ανοικτή - μετακινήστε τον επιλογέα, από τη θέση P, στη θέση R ή D ξανά.

Αν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας με επιλεγμένη τη νεκρά N, το κιβώτιο δεν μεταβαίνει αυτόματα στη θέση P. Με αυτόν τον τρόπο, το αυτοκίνητο μπορεί να πλυθεί σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.

Όπισθεν – R

Επιλέξτε τη θέση R για να κινηθείτε με την όπισθεν. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση R.

Νεκρά – N

Το αυτοκίνητο κυλά ελεύθερα με τη νεκρά στη θέση N. Ενεργοποιείτε το χειρόφρενο, αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση N.

Για να επιλέξετε, από τη θέση N, μια άλλη σχέση, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και ο κινητήρας να βρίσκεται σε λειτουργία.

Θέση οδήγησης - D

Η θέση D είναι η σχέση κανονικής οδήγησης. Η αλλαγή σε μεγαλύτερη ή μικρότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων πραγματοποιείται αυτόματα, ανάλογα με την επιτάχυνση και την ταχύτητα κίνησης.

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν αλλάζετε σχέση από R σε D.

Θέση χειροκίνητης λειτουργίας – M

P5-22w22-iCup-Gear shift mode M in driver display

Στη θέση M, μπορείτε να επιλέγετε σχέσεις χειροκίνητα. Το αυτοκίνητο φρενάρει με τον κινητήρα όταν αφήνετε το πεντάλ γκαζιού.

Για να επιλέξετε τη θέση M, μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση D προς τα πίσω.

  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα δεξιά στη θέση "+" (συν), για να επιλεγεί η αμέσως υψηλότερη ταχύτητα και αφήστε τον.
  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα αριστερά στη θέση "" (πλην), για να επιλεγεί η αμέσως χαμηλότερη ταχύτητα και αφήστε τον.
  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα πίσω, για να επιστρέψετε στη θέση D.

Το κιβώτιο ταχυτήτων επιλέγει αυτόματα μικρότερη σχέση αν η ταχύτητα μειωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που είναι κατάλληλο για την επιλεγμένη σχέση, ώστε να αποφευχθούν τα τινάγματα και το στολάρισμα του κινητήρα.