Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλεχθεί η επόμενη σχέση για βέλτιστη οικονομία καυσίμου.

Για οικολογική οδήγηση κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων, είναι σημαντικό να οδηγείτε έχοντας επιλεγμένη τη σωστή σχέση και να αλλάζετε σχέσεις έγκαιρα.

P5-22w22-iCup-Gear shift mode M in driver display
Ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη οδηγού.

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων δείχνει την τρέχουσα σχέση στην οθόνη του οδηγού και χρησιμοποιεί το σύμβολο + ή - ως ένδειξη πότε συνιστάται η επιλογή χαμηλότερης ή υψηλότερης σχέσης αντίστοιχα.