Χρήση των φλας

Τα φλας του αυτοκινήτου ανάβουν και σβήνουν από τον αριστερό μοχλοδιακόπτη. Τα φλας αναβοσβήνουν τρεις φορές ή συνεχόμενα, ανάλογα πόσο θα μετακινήσετε τον μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω ή κάτω.
P5/P6-2222-Turn signals
Φλας.

Σύντομο αναβοσβήσιμο

P5-Icon red arrow 1Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω ή κάτω στην πρώτη θέση και αφήστε τον. Τα φλας αναβοσβήνουν τρεις φορές.

 Σημείωση

Μπορείτε να σταματήσετε την αυτόματη διαδικασία αναβοσβησίματος μετακινώντας αμέσως τον μοχλοδιακόπτη προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Συνεχές αναβοσβήσιμο

P5-Icon red arrow 2Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω ή κάτω στην τερματική του θέση.

Ο μοχλοδιακόπτης παραμένει σε αυτή τη θέση και επανέρχεται στην αρχική του θέση χειροκίνητα, ή αυτόματα εάν στρίψετε το τιμόνι.

 Σημείωση

Αν το σύμβολο για τα φλας στην οθόνη του οδηγού αναβοσβήνει πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως - βλ. μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.