Ρύθμιση των λειτουργιών των φώτων από την κεντρική οθόνη

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες φώτων από την κεντρική οθόνη.
Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Στη συνέχεια πατήστε Χειριστήρια.
Ρυθμίστε τη λειτουργία που θέλετε για τον εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό.