Χρήση της εφαρμογής Volvo Cars* με Apple Watch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Apple Watch για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις λειτουργίες της εφαρμογής Volvo Cars, π.χ. έναρξη/διακοπή λειτουργίας του κλιματισμού στάθμευσης και κλείδωμα/ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου.

Αν η εφαρμογή Volvo Cars είναι εγκατεστημένη σε ένα τηλέφωνο και συνδεδεμένη στο αυτοκίνητο, οι λειτουργίες της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμες αυτόματα στο Apple Watch που είναι συζευγμένο με το τηλέφωνό σας.

Λειτουργίες που μπορούν να ελεγχθούν από το Apple Watch1:

  • Σύστημα κλιματισμού κατά τη στάθμευση (έναρξη/διακοπή λειτουργίας).
  • Απομακρυσμένη εκκίνηση του αυτοκινήτου (έναρξη/διακοπή λειτουργίας).
  • Πόρτες (κλείδωμα/ξεκλείδωμα).
  • Εντοπισμός του αυτοκινήτου, ενεργοποιώντας την κόρνα ή/και ανάβοντας τα φλας του αυτοκινήτου επί μερικά δευτερόλεπτα.
  • Εμφάνιση της εκτιμώμενης αυτονομίας.
  • Δείτε τη θέση του αυτοκινήτου στον χάρτη.

Σύζευξη του Apple Watch με το τηλέφωνό σας

Για οδηγίες σχετικά με τη σύζευξη ενός Apple Watch με το τηλέφωνό σας, καθώς και για τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Apple.

Τεχνικές απαιτήσεις

Τεχνικές απαιτήσεις για το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες για τη συμβατότητα των διαφορετικών μοντέλων των κινητών μπορείτε να βρείτε στη σελίδα πληροφοριών στο σχετικό app store.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου.