Συντομεύσεις της εφαρμογής Volvo Cars*

Μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις λειτουργιών που παρέχει η εφαρμογή Volvo Cars.

3D Touch

Χρησιμοποιώντας το 3D Touch, έχετε πρόσβαση σε συντομεύσεις για ορισμένες λειτουργίες στην εφαρμογή Volvo Cars1.

Πατήστε σταθερά στο εικονίδιο της εφαρμογής στο τηλέφωνό σας για να αποκτήσετε πρόσβαση, μεταξύ άλλων, σε συντομεύσεις για τις παρακάτω λειτουργίες: Έναρξη λειτουργίας συστήματος κλιματισμού και Ξεκλείδωμα θυρών.

Διαμοίραση διευθύνσεων στην εφαρμογή Volvo Cars

Ορισμένες εφαρμογές τρίτων διευκολύνουν τη διαμοίραση διευθύνσεων στην εφαρμογή Volvo Cars2.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει για συγκεκριμένα μοντέλα iPhone. Ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο του κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.
  3. 2 Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.