Χειρισμός των ηλεκτρικών παραθύρων

Από το πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού, μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε όλα τα ηλεκτρικά παράθυρα - τα πλαίσια χειριστηρίων στις υπόλοιπες πόρτες χρησιμοποιούνται μόνο για τον χειρισμό των αντίστοιχων παραθύρων.

Τα ηλεκτρικά παράθυρα διαθέτουν λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος. Αν προκύψει βλάβη κατά τη λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος, μπορείτε να δοκιμάσετε μια διαδικασία επαναρύθμισης.

 Προειδοποίηση

Υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά, άλλοι επιβάτες ή αντικείμενα να παγιδευτούν στα κινούμενα μέρη.

  • Ο χειρισμός των παραθύρων πρέπει να γίνεται πάντοτε με προσοχή.
  • Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια.
  • Ποτέ μην αφήνετε παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο.
  • Θυμηθείτε να απενεργοποιείτε πάντοτε τα ηλεκτρικά παράθυρα ρυθμίζοντας το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης και στη συνέχεια να παίρνετε το κλειδί μαζί σας, όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο.
  • Ποτέ μην περνάτε κάποιο αντικείμενο ή μέρος του σώματός σας από τα παράθυρα, ακόμη κι αν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι πλήρως αποσυνδεδεμένο.
P5-1507 Driver's door control panel - operating
Χειρισμός των ηλεκτρικών παραθύρων.
  1. P5-Icon red arrow 1Χειρισμός χωρίς αυτόματη λειτουργία. Μετακινήστε έναν από τους διακόπτες επάνω ή κάτω. Τα ηλεκτρικά παράθυρα ανοίγουν ή κλείνουν όσο κρατάτε τον διακόπτη στην αντίστοιχη θέση.
  2. P5-Icon red arrow 2Χειρισμός με αυτόματη λειτουργία. Μετακινήστε έναν από τους διακόπτες επάνω ή κάτω στην τερματική του θέση και αφήστε τον. Το παράθυρο αυτόματα ανοίγει/κλείνει εντελώς.

Για να λειτουργήσουν τα ηλεκτρικά παράθυρα, ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να βρίσκεται στη θέση I ή II. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρικά παράθυρα επί μερικά λεπτά αφότου θέσετε το αυτοκίνητο εκτός λειτουργίας και από την στιγμή που θα κλείσετε τον διακόπτη ανάφλεξης - ωστόσο μέχρι να ανοίξει κάποια πόρτα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο έναν διακόπτη κάθε φορά.

Μπορείτε επίσης να τη χειριστείτε χρησιμοποιώντας το κλειδί ή τη λειτουργία ανοίγματος Keyless* από τη λαβή της πόρτας.

 Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά ή άλλοι επιβάτες δεν διατρέχουν κίνδυνο σύνθλιψης, όταν όλα τα παράθυρα κλείνουν με το κλειδί ή με τη λειτουργία keyless* από τη λαβή της πόρτας.

 Σημείωση

Ένας τρόπος να μειωθεί ο παλμικός θόρυβος από τον αέρα που προκαλείται όταν είναι ανοικτά τα πίσω παράθυρα είναι να ανοίξετε λίγο και τα μπροστινά παράθυρα.

 Σημείωση

Τα παράθυρα δεν ανοίγουν σε ταχύτητες πάνω από τα 180 km/h (112 mph) περίπου, μόνο κλείνουν.

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να τηρεί τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

 Σημείωση

Σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο χειρισμός των παραθύρων μπορεί να μην είναι εφικτός.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.