Λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος για τα παράθυρα και τα αλεξήλια

Όλα τα ηλεκτρικά παράθυρα και τα αλεξήλια* διαθέτουν λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος, η οποία ενεργοποιείται αν η κίνησή τους εμποδιστεί από κάποιο αντικείμενο ενώ ανοίγουν ή κλείνουν.

Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, η κίνησή τους σταματά και αντιστρέφεται αυτόματα μέχρι τα 50 mm (περίπου 2 in) από την μπλοκαρισμένη θέση (ή στη θέση πλήρους εξαερισμού).

Μπορείτε να παρακάμψετε τη λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος όταν το κλείσιμο ακυρωθεί, π.χ. όταν έχει σχηματιστεί πάγος, κρατώντας πατημένο τον διακόπτη προς την ίδια κατεύθυνση.

Αν προκύψει βλάβη κατά τη λειτουργία προστασίας παγίδευσης, μπορείτε να δοκιμάσετε μια διαδικασία επαναρύθμισης.

 Προειδοποίηση

Αν η μπαταρία εκκίνησης αποσυνδεθεί, η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος και κλεισίματος πρέπει να επαναρυθμιστεί για να εκτελείται σωστά. Για να λειτουργήσει η προστασία μπλοκαρίσματος, χρειάζεται επαναρύθμιση.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.