Ρυθμίσεις για την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ρυθμίστε τη θέση, τη φωτεινότητα ή την περιστροφή της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).

Ρυθμίσεις συστήματος

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις, όταν το αυτοκίνητο έχει τεθεί σε λειτουργία και στο παρμπρίζ μια εικόνα προβάλλεται.

Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Χειριστήρια.
Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε στο Οθόνες.

Ρύθμιση της θέσης ή της φωτεινότητας

Οι πληροφορίες στην οθόνη προσαρμόζονται αυτόματα στις συνθήκες φωτισμού υποβάθρου. Η φωτεινότητα επηρεάζεται επίσης όταν ρυθμίζετε τη φωτεινότητα στις υπόλοιπες ενδείξεις του αυτοκινήτου.

Κάντε κλικ στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού για να ρυθμίσετε τη θέση ή τη φωτεινότητα.

P5-Head Up Display, settings on steering wheel
  1. P5-Icon red circle 1Μείωση της φωτεινότητας
  2. P5-Icon red circle 2Αύξηση της φωτεινότητας
  3. P5-Icon red circle 3Ανύψωση της θέσης
  4. P5-Icon red circle 4Κατέβασμα της θέσης
  5. P5-Icon red circle 5Επιβεβαίωση

Περιστροφή

Μπορεί να χρειαστεί να περιστρέψετε την ένδειξη όταν αντικαθιστάτε το παρμπρίζ ή τη μονάδα προβολής.

Κάντε κλικ στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού για να περιστρέψετε την ένδειξη.

P5-Head Up Display, settings on steering wheel
  1. P5-Icon red circle 1Περιστροφή αριστερά
  2. P5-Icon red circle 2Περιστροφή δεξιά
  3. P5-Icon red circle 3Επιβεβαίωση
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.