Αποθήκευση θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη θέση για το ηλεκτροκίνητο* κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)* στα κουμπιά μνήμης.1

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δύο διαφορετικές θέσεις για το ηλεκτροκίνητο* κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μνήμης. Τα κουμπιά βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά μίας και των δύο μπροστινών θυρών*.

P5-1617-S90 V90 Memory function front seat door
  1. P5-Icon red circle 1Κουμπί M για την αποθήκευση των ρυθμίσεων.
  2. P5-Icon red circle 2Κουμπί μνήμης 1.
  3. P5-Icon red circle 3Κουμπί μνήμης 2.

Αποθήκευση θέσης

Ρυθμίστε το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) στη θέση που θέλετε.
Πατήστε το κουμπί M και κρατήστε το πατημένο. Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί ανάβει.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 ή 2 εντός τριών δευτερολέπτων.
Όταν η θέση έχει αποθηκευτεί στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί M σβήνει.

Αν δεν πατηθεί κανένα από τα κουμπιά μνήμης εντός τριών δευτερολέπτων, η λυχνία στο κουμπί M σβήνει και η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται.

Το κάθισμα, οι εξωτερικοί καθρέπτες ή η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) πρέπει να επαναρυθμιστούν, για να μπορέσει να αποθηκευτεί νέα ρύθμιση στη μνήμη.

 Σημείωση

Οι αποθηκευμένες θέσεις αποθηκεύονται στο ενεργό προφίλ.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Η τρέχουσα θέση αποθηκεύεται επίσης αυτόματα στο ενεργό προφίλ χρήστη.