Ρύθμιση του μήκους της έδρας του μπροστινού καθίσματος*

Ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο εξοπλισμού, το μήκος της έδρας του καθίσματος ρυθμίζεται είτε από το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών* στο πλάι της έδρας του καθίσματος είτε χειροκίνητα από ένα χειριστήριο στην μπροστινή πλευρά της έδρας του καθίσματος.

Ρύθμιση του μήκους της έδρας του καθίσματος από το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

P5-1817-Multifunction fron seat - sidebolster
Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, βρίσκεται στο πλάι της έδρας του καθίσματος.

Ενεργοποιήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, περιστρέφοντας το κουμπί P5-Icon red circle 1 προς τα πάνω/κάτω. Οι προβολή ρυθμίσεων καθίσματος θα εμφανιστεί στην κεντρική οθόνη.

  • Πατήστε το μπροστινό τμήμα του κουμπιού τεσσάρων κατευθύνσεων P5-Icon red circle 2, για να εκταθεί η έδρα του καθίσματος.
  • Πατήστε το πίσω τμήμα του κουμπιού τεσσάρων κατευθύνσεων P5-Icon red circle 3, για να συμπτυχθεί η έδρα του καθίσματος.

Ρύθμιση του μήκους της έδρας του καθίσματος χειροκίνητα

P5-2222-SPA-Handle for adjusting thigh support
Χειριστήριο για τη ρύθμιση της έδρας του καθίσματος.
Πιάστε τη λαβή P5-Icon red circle 1 στην μπροστινή πλευρά του καθίσματος και τραβήξτε την προς τα πάνω.
Ρυθμίστε το μήκος της έδρας του καθίσματος.
Αφήστε τη λαβή και βεβαιωθείτε ότι η έδρα του καθίσματος έχει φτάσει στη σωστή θέση.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.