Ρύθμιση του μηχανισμού στήριξης οσφυϊκής χώρας* στο μπροστινό κάθισμα

Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας ρυθμίζεται από ένα κουμπί στο πλάι της έδρας του καθίσματος.
P5-1507-Multifunction front seat
Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών σε αυτοκίνητα με μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας τεσσάρων κατευθύνσεων*.
P5-1817-Multifunktion front seat - 2 way lumbar
Κουμπί σε αυτοκίνητα με μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας δύο κατευθύνσεων*.

Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας ρυθμίζεται χρησιμοποιώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών σε αυτοκίνητα με μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας τεσσάρων κατευθύνσεων* ή χρησιμοποιώντας το στρογγυλό κουμπί αν το αυτοκίνητο διαθέτει μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας δύο κατευθύνσεων*. Το κουμπί βρίσκεται στο πλάι της έδρας του καθίσματος. Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού που έχει επιλεγεί, ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας μπορεί να ρυθμιστεί προς τα εμπρός/πίσω και προς τα πάνω/κάτω (μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας τεσσάρων κατευθύνσεων) ή προς τα εμπρός/πίσω (μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας δύο κατευθύνσεων).

Ρύθμιση της στήριξης οσφυϊκής χώρας μέσα στο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας τεσσάρων κατευθύνσεων

P5-1507-Multifunction front seat-functions

Ενεργοποιήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, περιστρέφοντας το κουμπί P5-Icon red circle 1 προς τα πάνω/κάτω. Οι προβολή ρυθμίσεων καθίσματος θα εμφανιστεί στην κεντρική οθόνη.

  • Πιέστε το στρογγυλό κουμπί προς τα πάνω P5-Icon red circle 3/κάτω P5-Icon red circle 5, για να μετατοπιστεί η στήριξη οσφυϊκής χώρας προς τα πάνω/κάτω.
  • Πιέστε το μπροστινό τμήμα P5-Icon red circle 2 του κουμπιού, για να αυξηθεί η στήριξη της οσφυϊκής χώρας.
  • Πιέστε το πίσω τμήμα P5-Icon red circle 4 του κουμπιού, για να μειωθεί η στήριξη της οσφυϊκής χώρας.

Ρύθμιση της στήριξης οσφυϊκής χώρας μέσα στο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας δύο κατευθύνσεων

P5-1817-Multifunction front seat-functions - 2 way lumbar
Πιέστε το μπροστινό τμήμα P5-Icon red circle 1 του στρογγυλού κουμπιού, για να αυξηθεί η στήριξη της οσφυϊκής χώρας.
Πιέστε το πίσω τμήμα P5-Icon red circle 2 του στρογγυλού κουμπιού, για να μειωθεί η στήριξη της οσφυϊκής χώρας.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.