Ρύθμιση του ηλεκτροκίνητου* μπροστινού καθίσματος

Ρυθμίστε το κάθισμα στη θέση που προτιμάτε, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο μπροστινό τμήμα της έδρας του καθίσματος. Για να ρυθμίσετε τις διάφορες λειτουργίες άνεσης, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών1 πάνω/κάτω.

P5-1746-Multifunction controls
Στην εικόνα φαίνονται διακόπτες σε αυτοκίνητο με μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας τεσσάρων κατευθύνσεων*. Στα αυτοκίνητα με μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας δύο κατευθύνσεων* δεν υπάρχει περιστροφικό κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
  1. P5-Icon red circle 1Στα αυτοκίνητα με μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας τεσσάρων κατευθύνσεων*, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών1 πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τις διάφορες λειτουργίες άνεσης. Στα αυτοκίνητα με μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας δύο κατευθύνσεων*, χρησιμοποιήστε το στρογγυλό κουμπί για να ρυθμίσετε τον μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας προς τα εμπρός/πίσω.
  2. P5-Icon red circle 2Για να ανυψώσετε/κατεβάσετε το μπροστινό άκρο της έδρας του καθίσματος, ρυθμίστε το χειριστήριο πάνω/κάτω.
  3. P5-Icon red circle 3Για να ανυψώσετε/κατεβάσετε το κάθισμα, ρυθμίστε το χειριστήριο πάνω/κάτω.
  4. P5-Icon red circle 4Για να μετακινήσετε το κάθισμα προς τα εμπρός/πίσω, ρυθμίστε το χειριστήριο εμπρός/πίσω.
  5. P5-Icon red circle 5Για να αλλάξετε την κλίση της πλάτης του καθίσματος, ρυθμίστε το χειριστήριο εμπρός/πίσω.

Μπορείτε να κάνετε μόνο μία ρύθμιση (εμπρός/πίσω/επάνω/κάτω) κάθε φορά.

Οι πλάτες των μπροστινών καθισμάτων δεν μπορούν να αναδιπλωθούν τέρμα μπροστά.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Δεν διατίθεται σε αυτοκίνητα με μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας δύο κατευθύνσεων*.