Ρυθμίσεις συστήματος μασάζ* στο μπροστινό κάθισμα

Χρησιμοποιήστε την κεντρική οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις ενεργοποιούνται πρώτα από το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών στο κάθισμα.
P5-1507-Multifunction front seat
Χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών, στο πλάι της έδρας του καθίσματος.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων συστήματος μασάζ στο μπροστινό κάθισμα

Το μπροστινό κάθισμα διαθέτει σύστημα μασάζ. Το μασάζ πραγματοποιείται με τη μορφή μαλάξεων από θύλακες αέρα με διαφορετικές ρυθμίσεις.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μόνο όταν ο κινητήρας του αυτοκινήτου βρίσκεται σε λειτουργία.

P5-2122-Multifunction front seat-functions
Ενεργοποιήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών περιστρέφοντάς το προς τα πάνω/κάτω ή πατήστε ένα από τα τέσσερα κουμπιά στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών. Η προβολή ρυθμίσεων καθίσματος εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε Σύστημα μασάζ στην προβολή ρυθμίσεων καθίσματος.
Για να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών μασάζ που εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη, κάντε την επιλογή σας απευθείας στην κεντρική οθόνη ή χρησιμοποιώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.

Επιλογές ρυθμίσεων για το σύστημα μασάζ

Για το σύστημα μασάζ είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές ρύθμισης:

  • On/Off: Επιλέξτε On/Off για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η λειτουργία μασάζ.
  • Πρόγραμμα 1-5: Υπάρχουν 5 προεπιλεγμένα προγράμματα μασάζ. Επιλέξτε μεταξύ Κυματ., Βηματ., Μικτό, Οσφυϊκ. και Ώμοι.
  • Ένταση: Επιλέξτε μεταξύ 1, 2 και 3.
  • Ταχύτητα: Επιλέξτε μεταξύ 1, 2 και 3.

Επανεκκίνηση του συστήματος μασάζ

Η λειτουργία μασάζ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά. Η λειτουργία επανενεργοποιείται χειροκίνητα.

Πατήστε Επανεκκίνηση, που εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη, για επανεκκίνηση του επιλεγμένου προγράμματος μασάζ.
Το πρόγραμμα μασάζ αρχίζει ξανά. Το μήνυμα σταματά να εμφανίζεται, αν δεν κάνετε κάποια άλλη ενέργεια.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.