Ρύθμιση του καθίσματος συνοδηγού από το κάθισμα του οδηγού*

Το κάθισμα συνοδηγού μπορεί να ρυθμιστεί από το κάθισμα οδηγού.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία από την κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Χειριστήρια.
Ενεργοποιήστε την Ρύθμιση καθίσματος συνοδηγού.
Από την στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ο οδηγός πρέπει να ρυθμίσει το κάθισμα του συνοδηγού εντός 10 δευτερολέπτων. Αν δεν γίνει κάποια ρύθμιση σε αυτό το διάστημα, η λειτουργία απενεργοποιείται.

Ο οδηγός ρυθμίζει το κάθισμα του συνοδηγού από τα χειριστήρια στο κάθισμα του οδηγού:

P5-1507-Front seat gentleman function
  1. P5-Icon red circle 1Για να μετακινήσετε το κάθισμα του συνοδηγού προς τα εμπρός/πίσω, ρυθμίστε το χειριστήριο εμπρός/πίσω.
  2. P5-Icon red circle 2Για να αλλάξετε την κλίση της πλάτης του καθίσματος συνοδηγού, ρυθμίστε το χειριστήριο προς τα εμπρός/πίσω.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.