Χρήση της αποθηκευμένης θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Αν οι θέσεις για το ηλεκτρικό* κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)* έχουν αποθηκευτεί, μπορούν να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μνήμης.1

Χρήση αποθηκευμένης ρύθμισης

P5-1617-S90 V90 Memory function front seat door

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αποθηκευμένη ρύθμιση με την μπροστινή πόρτα είτε ανοικτή είτε κλειστή:

Ανοικτή μπροστινή πόρτα

Πατήστε στιγμιαία ένα από τα κουμπιά μνήμης 1 (P5-Icon red circle 2) ή 2 (P5-Icon red circle 3). Το ηλεκτροκίνητο κάθισμα, οι εξωτερικοί καθρέπτες και η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) μετακινούνται και στη συνέχεια σταματούν στις θέσεις που έχουν αποθηκευτεί στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης.

Κλειστή μπροστινή πόρτα

Κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά μνήμης 1 (P5-Icon red circle 2) ή 2 (P5-Icon red circle 3) μέχρι το κάθισμα, οι εξωτερικοί καθρέπτες και η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) να σταματήσουν στις θέσεις που είναι αποθηκευμένες στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης.

Αν αφήσετε το κουμπί μνήμης, η κίνηση του καθίσματος, των εξωτερικών καθρεπτών και της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ θα σταματήσει.

 Προειδοποίηση

  • Επειδή το κάθισμα του οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί ακόμη και με τον διακόπτη ανάφλεξης κλειστό, τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ χωρίς επίβλεψη μέσα στο όχημα.
  • Μπορείτε να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ την κίνηση του καθίσματος οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στο πλαίσιο χειριστηρίων του ηλεκτροκίνητου καθίσματος.
  • Μη ρυθμίζετε το κάθισμα ενώ οδηγείτε.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα κάτω από τα καθίσματα όταν τα ρυθμίζετε.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Η τελευταία θέση αποθηκεύεται επίσης αυτόματα στο ενεργό προφίλ χρήστη και θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί ξανά το ίδιο προφίλ.