Ρύθμιση της θερμοκρασίας για τα πίσω καθίσματα*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους βαθμούς που θέλετε για τις ζώνες κλιματισμού των πίσω καθισμάτων.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας για το πίσω κάθισμα από το μπροστινό κάθισμα

P5P6-22w22-iCup-Climate icon
Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη, πατώντας το σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.
Επιλέξτε την καρτέλα Πίσω.
Πατήστε στα βέλη δίπλα από τη θερμοκρασία, για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία αλλάζει και το κουμπί δείχνει την καθορισμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας για το πίσω κάθισμα από το πίσω κάθισμα

Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού της επιμήκους κονσόλας για πρόσβαση στα χειριστήρια.
P5-1717–Climate–Rear climate controls temperature
Χειριστήριο θερμοκρασίας στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.
Πατήστε τα κουμπιά </> αριστερής ή δεξιάς πλευράς στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού της επιμήκους κονσόλας για να μειωθεί/αυξηθεί η θερμοκρασία σταδιακά.
Η θερμοκρασία αλλάζει και η οθόνη στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού δείχνει την καθορισμένη θερμοκρασία.

 Σημείωση

Η επιλογή μεγαλύτερης ή μικρότερης θερμοκρασίας από την επιθυμητή δεν επιταχύνει τη διαδικασία θέρμανσης ή ψύξης.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα