Διακόπτες κλιματισμού

Ο χειρισμός των λειτουργιών του συστήματος κλιματισμού πραγματοποιείται από τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα, την κεντρική οθόνη και τους διακόπτες κλιματισμού στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας*.

Κουμπιά στην κεντρική κονσόλα

P5-1507–Climate–Physical buttons
  1. P5-Icon red circle 1Κουμπί για το θερμαινόμενο παρμπρίζ* και τη μέγ. αποθάμβωση.
  2. P5-Icon red circle 2Κουμπί για το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

Κουμπιά κλιματισμού στην κεντρική οθόνη

Οι πιο συνήθεις λειτουργίες κλιματισμού είναι πάντοτε διαθέσιμες στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης.

P6-XC40BEV-2037-Climate–Climate pane
  1. P5-Icon red circle 1Χειριστήρια θερμοκρασίας για την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού.1
  2. P5-Icon red circle 2Διακόπτες για θερμαινόμενο* κάθισμα οδηγού και συνοδηγού, και για θερμαινόμενο τιμόνι*.

Προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη

Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση ή στο σύμβολο του ανεμιστήρα.

Κύριο σύστημα κλιματισμού

Εκτός από τις λειτουργίες κλιματισμού που είναι πάντοτε διαθέσιμες στην κεντρική οθόνη, μπορείτε επίσης να χειριστείτε άλλες βασικές λειτουργίες κλιματισμού από το Κύριος κλιματ..

P6-XC40BEV-2037–Climate–Button max defroster

Διακόπτες για μέγ. αποθάμβωση.

P6-XC40BEV-2037-Climate- Button windshield heat

Χειριστήρια για το θερμαινόμενο παρμπρίζ.

P6-XC40BEV-2037-Climate-Button AC

Διακόπτες για τον κλιματισμό.

P6-XC40BEV-2037–Climate–Button recirculation

Διακόπτες για την ανακυκλοφορία αέρα.

P6-XC40BEV-2037–Climate–Button rear defroster

Διακόπτες για το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

P6-XC40BEV-2037-Climate main auto

Κουμπί για την αυτόματη ρύθμιση του κλιματισμού και βέλη για την κατανομή αέρα.

Κλιματισμός κατά την στάθμευση

Το σύστημα κλιματισμού κατά τη στάθμευση ρυθμίζεται από την επιλογή Στάθμευση.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να κάνετε περαιτέρω ρυθμίσεις κλιματισμού από τις iCup-2037-Icon three dots horizontal.

Φυσικά κουμπιά στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας*

Στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας υπάρχουν φυσικά κουμπιά για τη ρύθμιση της θέρμανσης καθισμάτων.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αν ο συγχρονισμός θερμοκρασίας έχει απενεργοποιηθεί, η τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται τόσο στην πλευρά του οδηγού όσο και στην πλευρά του οδηγού.