Σύστημα κλιματισμού

Το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού. Το σύστημα κλιματισμού ψύχει ή θερμαίνει και αφυγραίνει τον αέρα στο χώρο επιβατών.

Όλες οι λειτουργίες του συστήματος κλιματισμού ελέγχονται από την κεντρική οθόνη και τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα.

Ο χειρισμός ορισμένων λειτουργιών για τα πίσω καθίσματα είναι επίσης εφικτός από τους διακόπτες του συστήματος κλιματισμού* στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.

Μπορείτε να χειριστείτε τις περισσότερες από τις λειτουργίες του συστήματος κλιματισμού με φωνητικό χειρισμό. Ορισμένες λειτουργίες προϋποθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιηθούν με φωνητικό χειρισμό.

 Σημείωση

Αν είναι απαραίτητο, το σύστημα κλιματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ψυχθεί το σύστημα (πολυ)μέσων στην κεντρική οθόνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμφανίζεται το μήνυμα Το σύστημα κλιματισμού ψύχει το σύστημα Infotainment στην οθόνη του οδηγού.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.