Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης του παρμπρίζ*

Το θερμαινόμενο παρμπρίζ χρησιμοποιείται για τη γρήγορη αποθάμβωση και απομάκρυνση του πάγου από το παρμπρίζ.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του θερμαινόμενου παρμπρίζ από την κεντρική κονσόλα

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει ένα φυσικό κουμπί για γρήγορη πρόσβαση στο θερμαινόμενο παρμπρίζ.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen
Φυσικό κουμπί στην κεντρική κονσόλα.
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα, για εναλλαγή ανάμεσα στα τρία επίπεδα ρύθμισης:
  • Ενεργοποιημένο θερμαινόμενο παρμπρίζ
  • Ενεργοποιημένο θερμαινόμενο παρμπρίζ και μέγ. αποθάμβωση
  • Απενεργοποιημένο
Το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και η μέγ. αποθάμβωση ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του θερμαινόμενου παρμπρίζ από την κεντρική οθόνη

Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
P6-XC40BEV-2037-Climate- Button windshield heat
Πατήστε το κουμπί για το θερμαινόμενο παρμπρίζ.
Το θερμαινόμενο παρμπρίζ ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

 Σημείωση

Στην άκρη κάθε πλευράς του παρμπρίζ υπάρχει ένα τμήμα τριγωνικού σχήματος που δεν είναι ηλεκτρικά θερμαινόμενο, και εκεί το ξεπάγωμα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

 Σημείωση

Το θερμαινόμενο παρμπρίζ μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των πομποδεκτών και άλλου εξοπλισμού επικοινωνιών.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.