Συγχρονισμός θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία στις διαφορετικές ζώνες κλιματισμού του αυτοκινήτου μπορεί να συγχρονιστεί ως προεπιλογή με τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στην πλευρά του οδηγού, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ξεχωριστά για τις διάφορες ζώνες κλιματισμού.

Απενεργοποίηση του συγχρονισμού θερμοκρασίας

Πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση, για να εμφανιστεί το χειριστήριο.
P6-XC40BEV-2037-Climate-Buttons synced temperature
Πατήστε στο κουμπί συγχρονισμού ανάμεσα στους διακόπτες θερμοκρασίας.
Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ξεχωριστά για τις διάφορες ζώνες κλιματισμού. Η θερμοκρασία που έχετε επιλέξει εμφανίζεται τώρα ξεχωριστά στη γραμμή κλιματισμού στην πλευρά του οδηγού και την πλευρά του συνοδηγού, αντί στη μέση.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό της θερμοκρασίας αλλάζοντας τη θερμοκρασία στην πλευρά του συνοδηγού.

Επαναφορά συγχρονισμένης θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας πλευράς οδηγού ή πλευράς συνοδηγού στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης, για να εμφανιστεί το χειριστήριο.
P6-XC40BEV-2037-Climate–Buttons temperature synchronisation
Πατήστε στο κουμπί συγχρονισμού ανάμεσα στους διακόπτες θερμοκρασίας.
Η θερμοκρασία για όλες τις ζώνες στο αυτοκίνητο συγχρονίζεται με τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί για την πλευρά του οδηγού.

Σχετικά έγγραφα