Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέγ. αποθάμβωσης

Η λειτουργία μέγ. αποθάμβωσης χρησιμοποιείται για τη γρήγορη αποθάμβωση και απομάκρυνση του πάγου από το παρμπρίζ και τα παράθυρα.

Η μέγ. αποθάμβωση απενεργοποιεί την αυτόματη ρύθμιση του κλιματισμού και της ανακυκλοφορίας αέρα, ενεργοποιεί τον κλιματισμό και αλλάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε 5 και τη θερμοκρασία σε HI.

 Σημείωση

Αν αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε 5, τα επίπεδα θορύβου αυξάνονται.

Όταν απενεργοποιήσετε τη μέγ. αποθάμβωση, το σύστημα κλιματισμού επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέγ. αποθάμβωσης από την κεντρική κονσόλα

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει ένα φυσικό κουμπί για γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία μέγ. αποθάμβωσης.

Στα αυτοκίνητα με θερμαινόμενο παρμπρίζ*, με το πρώτο πάτημα του κουμπιού ενεργοποιείται η θέρμανση και με το επόμενο πάτημα ενεργοποιείται η μέγιστη ρύθμιση ξεπαγώματος. Με ένα τρίτο πάτημα, απενεργοποιούνται και τα δύο.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen
Φυσικό κουμπί στην κεντρική κονσόλα.
Αυτοκίνητα χωρίς θερμαινόμενο παρμπρίζ:
Πατήστε το κουμπί.
Η μέγιστη απόψυξη ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει. Οι θερμοκρασίες στις διάφορες ζώνες κλιματισμού δεν συγχρονίζονται όσο είναι ενεργοποιημένη η μέγ. απόψυξη.
Αυτοκίνητα με θερμαινόμενο παρμπρίζ:
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα, για εναλλαγή ανάμεσα στα τρία επίπεδα ρύθμισης:
  • Ενεργοποιημένο θερμαινόμενο παρμπρίζ
  • Ενεργοποιημένο θερμαινόμενο παρμπρίζ και μέγ. αποθάμβωση
  • Απενεργοποιημένο
Το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και η μέγ. αποθάμβωση ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

 Σημείωση

Η μέγιστη αποθάμβωση ενεργοποιείται με ορισμένη καθυστέρηση για να αποφευχθεί η απότομη αύξηση στην ταχύτητα του ανεμιστήρα, αν απενεργοποιήσετε το θερμαινόμενο παρμπρίζ πατώντας δύο φορές στιγμιαία το κουμπί.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέγ. αποθάμβωσης από την κεντρική οθόνη

Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button max defroster
Πατήστε στο κουμπί μέγ. αποθάμβωσης.
Η μέγιστη απόψυξη ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει. Οι θερμοκρασίες στις διάφορες ζώνες κλιματισμού δεν συγχρονίζονται όσο είναι ενεργοποιημένη η μέγ. απόψυξη.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.