Μηδενισμός των δεδομένων χρήστη

Η επαναφορά των δεδομένων χρήστη και των ρυθμίσεων συστήματος γίνεται μέσω της κεντρικής οθόνης.
Ρυθμίσεις με δυνατότητα επαναφοράς στις προεπιλεγμένες τιμές τους:
  • ρυθμίσεις εφαρμογής
  • ρυθμίσεις δικτύου (μόνο από διαχειριστή)
  • επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (μόνο από διαχειριστή) – τα προφίλ, τα δεδομένα χρήστη, τα συνδεδεμένα κλειδιά και οι προσωπικές ρυθμίσεις διαγράφονται.

Σε περίπτωση αλλαγής κατόχου του αυτοκινήτου, πρέπει να επαναρυθμιστούν τα δεδομένα χρήστη και οι ρυθμίσεις συστήματος μέσω επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επαναφορά ρυθμίσεων μέσω της κεντρικής οθόνης

Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Συνεχίστε στο Επιλογή Επαναφορά, συστήματος για επαναφορά της ρύθμισης που θέλετε.

Το προφίλ χρήστη πρέπει να διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή, για να μπορεί να επαναφέρει τις ρυθμίσεις δικτύου ή να επαναφέρει το αυτοκίνητο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, τα οποία αποκτώνται κάνοντας κλικ στην επιλογή Γίνετε διαχειριστής στο Ρυθμίσεις προφίλ. Το προφίλ κατόχου έχει πάντα δικαιώματα διαχειριστή.

Για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων πρέπει επίσης όλα τα κλειδιά του αυτοκινήτου να βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο.