Χρήση του κιτ επισκευής ελαστικού

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού (TMK1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση διάτρησης στο ελαστικό. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν το χρησιμοποιήσετε.

Γενική επισκόπηση

P5-S90/V90-1617-Temporary mobility kit overview
 1. P5-Icon red circle 1Ηλεκτρικό καλώδιο
 2. P5-Icon red circle 2Εύκαμπτος σωλήνας αέρα
 3. P5-Icon red circle 3Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
 4. P5-Icon red circle 4Προστατευτική τάπα
 5. P5-Icon red circle 5Ετικέτα, ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα
 6. P5-Icon red circle 6Υποδοχή φιάλης (πορτοκαλί τάπα)
 7. P5-Icon red circle 7Μανόμετρο
 8. P5-Icon red circle 8Φιάλη στεγανοποιητικού υγρού
 9. P5-Icon red circle 9Διακόπτης

Σύνδεση

P5-XC90-1646-Temporary mobility kit, installation

 Σημείωση

Μην ανοίγετε τη στεγανοποίηση της φιάλης μέχρι να τη χρησιμοποιήσετε. Η στεγανοποίηση ανοίγει αυτόματα όταν βιδώνετε τη φιάλη.

 Προειδοποίηση

Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα στεγανοποίησης ελαστικών πρέπει να θυμάστε τα εξής:
 • Η φιάλη στεγανοποιητικού υλικού περιέχει αιθανόλη 1.2 και φυσικό καουτσούκ-λάτεξ. Η ουσία αυτή είναι επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης.
 • Τα περιεχόμενα αυτής της φιάλης μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις ή να είναι δυνητικά επιβλαβείς στην αναπνευστική οδό, το δέρμα, το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα μάτια.
Προφυλάξεις:
 • Πρέπει να το αποθηκεύετε μακριά από παιδιά.
 • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 • Αποφύγετε την παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα. Αν το στεγανοποιητικό υγρό έρθει σε επαφή με τα ρούχα σας, βγάλτε τα.
 • Πλένετε καλά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό αυτών των υλικών.
Πρώτες βοήθειες:
 • Δέρμα: Πλύνετε με σαπούνι και νερό τις περιοχές του δέρματος που ήρθαν σε επαφή. Ζητήστε ιατρική βοήθεια, αν παρατηρηθούν συμπτώματα.
 • Μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά, ανοίγοντας διάπλατα τα βλέφαρα ανά διαστήματα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια, αν παρατηρηθούν συμπτώματα.
 • Εισπνοή: Μετακινήστε το άτομο σε φρέσκο αέρα. Αν ο ερεθισμός επιμείνει, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
 • Κατάποση: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό, εκτός αν σας ζητηθεί από το ιατρικό προσωπικό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.
 • Απόρριψη: Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται σε χώρο επικίνδυνων απορριμμάτων ή σε σημείο διακομιδής ειδικών απορριμμάτων.

 Προειδοποίηση

Μην αφαιρέσετε τη φιάλη ή τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα, ενώ χρησιμοποιείται το κιτ επισκευής ελαστικού.

 Σημείωση

Αν η διάτρηση προκλήθηκε από καρφί ή παρόμοιο αντικείμενο, αφήστε στο μέσα στο ελαστικό. Βοηθά στην στεγανοποίηση της τρύπας.

Προκαταρκτικά

Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο και ανάψτε τα αλάρμ, αν πρόκειται να στεγανοποιήσετε το ελαστικό σε σημείο από το οποίο διέρχονται άλλα οχήματα.

Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο για τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα που είναι κολλημένο στη μία πλευρά του συμπιεστή. Κολλήστε το σε σημείο που να φαίνεται στο παρμπρίζ ως υπενθύμιση τήρησης του ορίου ταχύτητας. Δεν πρέπει να οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 80 km/h (50 mph) μετά από χρήση του κιτ επισκευής ελαστικού έκτακτης ανάγκης.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 0 (Απενεργοποίηση) και εντοπίστε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.
Ξεβιδώστε το πορτοκαλί καπάκι από τον συμπιεστή και ξεβιδώστε τον φελλό από τη φιάλη στεγανοποιητικού υγρού.

Βιδώστε τη φιάλη στο κάτω μέρος της υποδοχής φιάλης.

Η φιάλη και η υποδοχή φιάλης διαθέτουν αντίστροφη ασφάλεια που αποτρέπει τη διαρροή του στεγανοποιητικού. Όταν η φιάλη είναι βιδωμένη, δεν μπορεί να ξεβιδωθεί από την υποδοχή της φιάλης. Η φιάλη πρέπει να αφαιρεθεί σε συνεργείο2.

 Προειδοποίηση

Μην ξεβιδώνετε τη φιάλη. Η φιάλη διαθέτει ένα ασφαλιστικό μάνδαλο αναστροφής για την αποτροπή διαρροής.

Ξεβιδώστε το καπάκι του ελαστικού και βιδώστε το στόμιο της βαλβίδας του εύκαμπτου σωλήνα αέρα μέχρι κάτω στη βάση του σπειρώματος στη βαλβίδα του ελαστικού.

Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα μείωσης της πίεσης στον εύκαμπτο σωλήνα αέρα είναι βιδωμένη μέχρι τέρμα.

Αρχίστε την επισκευή ελαστικού

Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στον πλησιέστερο ρευματοδότη 12 V και θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.

 Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται κανείς από τους ρευματοδότες 12 V όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.

 Προειδοποίηση

Μην αφήνετε παιδιά στο αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη, όταν το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία.

 Προειδοποίηση

Η εισπνοή καυσαερίων μπορεί να είναι θανατηφόρα. Μην αφήνετε ποτέ τον κινητήρα σε λειτουργία μέσα σε κλειστούς χώρους ή χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό.

Θέστε σε λειτουργία τον συμπιεστή γυρίζοντας τον διακόπτη στη θέση I (Ενεργοποίηση).

Όταν ο συμπιεστής τεθεί σε λειτουργία, η πίεση μπορεί να αυξηθεί έως και 6 bar (88 psi), ωστόσο μειώνεται μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου.

 Προειδοποίηση

Μη στέκεστε ποτέ κοντά στο ελαστικό όταν ο συμπιεστής βρίσκεται σε λειτουργία. Σε περίπτωση ρωγμών ή ανομοιομορφίας στο ελαστικό, πρέπει να απενεργοποιήσετε το συμπιεστή αμέσως. Δεν πρέπει να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Καλέστε την οδική βοήθεια για μεταφορά σε βουλκανιζατέρ. Η Volvo συνιστά εξουσιοδοτημένο βουλκανιζατέρ.
Φουσκώστε το ελαστικό επί 7 λεπτά.

 Σημαντικό

Ο συμπιεστής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από 10 λεπτά - κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Απενεργοποιήστε το συμπιεστή για να ελέγξετε την πίεση στο μανόμετρο. Η ελάχιστη πίεση είναι 1,8 bar (26 psi) και η μέγιστη πίεση είναι 3,5 bar (51 psi). Αφήστε να διαφύγει αέρας πιέζοντας τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, αν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ υψηλή.

 Προειδοποίηση

Αν η πίεση είναι χαμηλότερη από 1,8 bar (26 psi), σημαίνει ότι η τρύπα στο ελαστικό είναι πολύ μεγάλη. Δεν πρέπει να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Καλέστε την οδική βοήθεια για μεταφορά σε βουλκανιζατέρ. Η Volvo συνιστά εξουσιοδοτημένο βουλκανιζατέρ.
Θέστε εκτός λειτουργίας τον συμπιεστή και αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο.
Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα από τη βαλβίδα του ελαστικού και επανατοποθετήστε το καπάκι στο ελαστικό.

 Σημείωση

 • Μετά το φούσκωμα του ελαστικού, επανατοποθετείτε πάντοτε την τάπα της βαλβίδας για να μην υποστεί ζημιά η βαλβίδα από χαλίκια, βρομιά, κ.λπ.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικές τάπες βαλβίδων. Οι μεταλλικές τάπες βαλβίδων μπορεί να οξειδωθούν και να είναι δύσκολο να τις ξεβιδώσετε.

Τοποθετήστε την προστατευτική τάπα στον εύκαμπτο σωλήνα αέρα για να αποφευχθεί η διαρροή του εναπομείναντος στεγανοποιητικού υγρού. Τοποθετήστε τον εξοπλισμό στον χώρο αποσκευών.

Οδηγήστε το συντομότερο δυνατό τουλάχιστον για 3 km (2 μίλια) με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 80 km/h (50 mph) έτσι, ώστε το στεγανοποιητικό υγρό να μπορέσει να στεγανοποιήσει το ελαστικό και στη συνέχεια ελέγξτε το ξανά.

 Προειδοποίηση

Όταν το ελαστικό αρχίσει να περιστρέφεται, θα εξέρχεται στεγανοποιητικό υγρό από το σημείο της διάτρησης. Βεβαιωθείτε ότι δεν στέκεται κανείς κοντά στο αυτοκίνητο, για να μην πιτσιλιστεί από το στεγανοποιητικό υγρό όταν το αυτοκίνητο ξεκινά. Η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα (7 ft).

Επακόλουθη επιθεώρηση

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στη βαλβίδα του ελαστικού και βιδώστε τη βαλβίδα στο κάτω μέρος του σπειρώματος της βαλβίδας του ελαστικού. Ο συμπιεστής πρέπει να είναι απενεργοποιημένος.

Δείτε την πίεση του ελαστικού στο μανόμετρο.

 • Αν η πίεση είναι χαμηλότερη από 1,3 bar (19 psi), τότε το ελαστικό δεν έχει στεγανοποιηθεί σωστά. Δεν πρέπει να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Καλέστε την οδική βοήθεια.
 • Αν η πίεση του ελαστικού είναι υψηλότερη από 1,3 bar (19 psi), πρέπει να φουσκώσετε το ελαστικό έως την καθορισμένη πίεση σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών στην κολόνα της πόρτας του οδηγού (1 bar = 100 kPa = 14,5 psi). Αφήστε να διαφύγει αέρας χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης εάν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ υψηλή.

 Προειδοποίηση

Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών.

Η Volvo συνιστά να οδηγήσετε το αυτοκίνητο μέχρι το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για να αντικαταστήσετε/επισκευάσετε το ελαστικό που έχει υποστεί ζημιά. Ενημερώστε τους τεχνικούς στο συνεργείο ότι το ελαστικό περιέχει στεγανοποιητικό υγρό.

Η φιάλη του στεγανοποιητικού υγρού και ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να αντικαθίστανται μετά τη χρήση. Η Volvo συνιστά αυτή η αντικατάσταση να πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Προειδοποίηση

Η μέγιστη απόσταση που πρέπει να διανύσετε με ελαστικά που περιέχουν στεγανοποιητικό υγρό είναι 200 km (120 μίλια).

 Σημείωση

Ο συμπιεστής είναι ηλεκτρική συσκευή. Τηρείτε τους κατά τόπους κανονισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων.
 1. 1 Temporary Mobility Kit
 2. 2 Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.