Φούσκωμα των ελαστικών με τον συμπιεστή από το κιτ επισκευής ελαστικού

Μπορείτε να φουσκώσετε τα εργοστασιακά ελαστικά του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας τον συμπιεστή στο κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού.
Ο συμπιεστής πρέπει να είναι απενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 0 (Απενεργοποίηση) και αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.

Ξεβιδώστε το καπάκι του ελαστικού και βιδώστε το στόμιο της βαλβίδας του εύκαμπτου σωλήνα αέρα μέχρι κάτω στη βάση του σπειρώματος στη βαλβίδα του ελαστικού.

Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα μείωσης της πίεσης στον εύκαμπτο σωλήνα αέρα είναι βιδωμένη μέχρι τέρμα.

Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στον πλησιέστερο ηλεκτροδότη 12 V και θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.

 Προειδοποίηση

Η εισπνοή καυσαερίων μπορεί να είναι θανατηφόρα. Μην αφήνετε ποτέ τον κινητήρα σε λειτουργία μέσα σε κλειστούς χώρους ή χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό.

 Προειδοποίηση

Μην αφήνετε παιδιά στο αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη, όταν το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία.
Θέστε σε λειτουργία τον συμπιεστή γυρίζοντας τον διακόπτη στη θέση I (Ενεργοποίηση).

 Σημαντικό

Κίνδυνος υπερθέρμανσης. Ο συμπιεστής δεν πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο από 10 λεπτά.
Φουσκώστε το ελαστικό στη συνιστώμενη πίεση που αναγράφεται στην ετικέτα πιέσεων ελαστικών στην κολόνα της πόρτας του οδηγού. Αφήστε να διαφύγει αέρας χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης εάν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ υψηλή.
Απενεργοποιήστε το συμπιεστή. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα και αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο.
Επανατοποθετήστε το καπάκι στο ελαστικό.
Αν είναι απαραίτητο, αποθηκεύστε μια νέα πίεση ελαστικών στο σύστημα για την παρακολούθηση της πίεσης ελαστικών.*

 Σημείωση

  • Μετά το φούσκωμα του ελαστικού, επανατοποθετείτε πάντοτε την τάπα της βαλβίδας για να μην υποστεί ζημιά η βαλβίδα από χαλίκια, βρομιά, κ.λπ.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικές τάπες βαλβίδων. Οι μεταλλικές τάπες βαλβίδων μπορεί να οξειδωθούν και να είναι δύσκολο να τις ξεβιδώσετε.

 Σημείωση

Ο συμπιεστής είναι ηλεκτρική συσκευή. Τηρείτε τους κατά τόπους κανονισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.