Λειτουργία Start/Stop

Με τη λειτουργία Start/Stop, ο κινητήρας σβήνει προσωρινά όταν το αυτοκίνητο έρθει σε στάση π.χ. σε φανάρι ή κυκλοφοριακή συμφόρηση, και στη συνέχεια τίθεται ξανά σε λειτουργία όταν χρειαστεί.

Η λειτουργία start/stop η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην υιοθέτηση ενός φιλικού για το περιβάλλον οδηγικού στιλ και στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία start/stop

Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Start/Stop, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Η λειτουργία start/stop δεν είναι ενεργοποιημένη

Ένα ή περισσότερα κριτήρια μπορεί να σημαίνουν ότι ο κινητήρας δεν σβήνει/η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη.

 • ο οδηγός δεν έχει προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας
 • το αυτοκίνητο δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 10 km/h (6 mph) μετά από την εκκίνηση, ή η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί μερικές φορές διαδοχικά
 • ο κινητήρας δεν έχει αναπτύξει την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας
 • η ηλεκτρική θέρμανση του παρμπρίζ είναι ενεργοποιημένη
 • το περιβάλλον στον χώρο επιβατών παρουσιάζει απόκλιση από τις καθορισμένες τιμές
 • ο οδηγός στρίβει περισσότερο το τιμόνι
 • η κλίση του δρόμου είναι πολύ απότομη
 • το καπό του κινητήρα έχει ανοίξει
 • Το σύστημα ABS έχει ενεργοποιηθεί
 • σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος (ακόμη και χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα ABS)
 • πολλές εκκινήσεις σε μικρό χρονικό διάστημα έχουν ενεργοποιήσει τη θερμική προστασία της μίζας
 • το φίλτρο σωματιδίων του συστήματος εξάτμισης είναι γεμάτο
 • υπάρχει τρέιλερ συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Η υψηλή απαίτηση ισχύος μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της χωρητικότητας της μπαταρίας κάτω από το κατώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο, γεγονός που προσωρινά περιορίζει τη λειτουργία start/stop. Ο κινητήρας τότε τίθεται αυτόματα σε λειτουργία χωρίς ο/η οδηγός να σηκώσει το πόδι του/της από το πεντάλ φρένων.

Η λειτουργία start/stop δεν είναι απενεργοποιημένη

Ένα ή περισσότερα κριτήρια μπορεί να σημαίνουν ότι ο κινητήρας δεν εκκινείται/η λειτουργία δεν είναι απενεργοποιημένη.

 • ο οδηγός δεν έχει προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας
 • έχει επιλεγεί η θέση P και η πόρτα του οδηγού είναι ανοικτή.

Η λειτουργία start/stop απενεργοποιείται χωρίς ο οδηγός να αφήσει το πεντάλ φρένων

Στις εξής περιπτώσεις, η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί και ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία χωρίς ο οδηγός να αφήσει το πεντάλ φρένων:

 • υψηλή υγρασία στον χώρο επιβατών που έχει ως αποτέλεσμα να θαμπώσουν τα παράθυρα
 • το περιβάλλον στον χώρο επιβατών παρουσιάζει απόκλιση από τις καθορισμένες τιμές
 • το καπό του κινητήρα έχει ανοίξει
 • η ισχύς της μπαταρίας έχει μειωθεί κάτω από το κατώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο
 • η ζώνη ασφαλείας του οδηγού άνοιξε και ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση D ή N
 • ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινήθηκε από τη θέση D στη θέση R ή M
 • η πόρτα του οδηγού άνοιξε με τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D.

 Προειδοποίηση

Μην ανοίγετε το καπό του κινητήρα όταν η λειτουργία start/stop είναι ενεργή. Σβήστε τον κινητήρα κανονικά πριν ανεβάσετε το καπό του κινητήρα.