Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας start/stop

Η λειτουργία start/stop είναι διαθέσιμη όταν το αυτοκίνητο τίθεται σε λειτουργία. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία, ο κινητήρας σβήνει προσωρινά. Ο κινητήρας τότε τίθεται αυτόματα σε λειτουργία, όταν η λειτουργία απενεργοποιηθεί ή όταν κάτι τέτοιο απαιτείται από το αυτοκίνητο.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας start/stop

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πεντάλ φρένων.
Η λειτουργία start/stop ενεργοποιείται και ο κινητήρας σβήνει προσωρινά.

 Σημείωση

  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία start/stop ενεργοποιείται πριν το αυτοκίνητο σταματήσει εντελώς.
  • Όταν είναι ενεργοποιημένο το Adaptive cruise control ή το Pilot Assist, η λειτουργία start/stop ενεργοποιείται επί μερικά δευτερόλεπτα όταν το αυτοκίνητο σταματήσει εντελώς.

 Σημείωση

Όλα τα συνήθη συστήματα του αυτοκινήτου, όπως ο φωτισμός και το ραδιόφωνο, λειτουργούν κανονικά, ακόμη κι όταν η λειτουργία start/stop είναι ενεργοποιημένη.

Ωστόσο, η λειτουργία κάποιων συστημάτων μπορεί προσωρινά να είναι υποβαθμισμένη, όπως η ταχύτητα ανεμιστήρα του συστήματος κλιματισμού ή η ένταση των ηχείων.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας start/stop

Αφήστε το πεντάλ φρένων ή πατήστε ήπια το πεντάλ γκαζιού.
Η λειτουργία start/stop απενεργοποιείται και ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.

 Σημείωση

Όταν η λειτουργία start/stop είναι ενεργοποιημένη και:

  • ενεργοποιηθεί η λειτουργία για την αυτόματη πέδηση σε στάση (Auto hold), η εκκίνηση του κινητήρα καθυστερεί μέχρι να πατηθεί το πεντάλ γκαζιού
  • ενεργοποιηθεί το Adaptive cruise control ή το Pilot Assist, ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία όταν πατηθεί το πεντάλ γκαζιού ή πατώντας το κουμπί P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 στα αριστερά χειριστήρια του τιμονιού
  • το αυτοκίνητο είναι στραμμένο προς τα πάνω σε ανηφορικό δρόμο, ενεργοποιείται η υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα (HSA1) ώστε το αυτοκίνητο να μην κυλίσει προς τα πίσω
  • το αυτοκίνητο είναι στραμμένο προς τα κάτω σε κατηφορικό δρόμο, αφήστε το πεντάλ φρένων ελαφρά. Μόλις η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξηθεί ελαφρά, ο κινητήρας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία.

Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Το στροφόμετρο στην οθόνη του οδηγού δείχνει πότε η λειτουργία start/stop είναι διαθέσιμη, ενεργή ή μη διαθέσιμη.

ΛυχνίαΕρμηνεία
P5P6-21w22-iCup-Start/stop inactive symbol
Λευκή – η λειτουργία είναι διαθέσιμη.
P5P6-21w22-iCup-Start/stop active symbol
Πράσινη – η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
P5P6-21w22-iCup-Start/stop not available symbol
Γκρι – η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Αν στην οθόνη του οδηγού δεν εμφανίζεται κάποια λυχνία, η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

  1. 1 Hill Start Assist