Κιβώτιο ταχυτήτων

Το κιβώτιο ταχυτήτων αποτελεί μέρος του συστήματος μετάδοσης κίνησης (μετάδοση ισχύος) του αυτοκινήτου ανάμεσα στον κινητήρα και τους κινητήριους τροχούς. Η λειτουργία που επιτελεί το κιβώτιο ταχυτήτων είναι να αλλάζει τη σχέση μετάδοσης ανάλογα με την ταχύτητα και τις ανάγκες ισχύος.

Το αυτοκίνητο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο επτά ή οκτώ ταχυτήτων. Ο αριθμός των αλλαγών σχέσεων σημαίνει ότι η ροπή του κινητήρα και το εύρος ισχύος μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά.

Δύο από τις σχέσεις είναι ταχύτητες overdrive, οι οποίες εξοικονομούν καύσιμο όταν οδηγείτε με σταθερές στροφές κινητήρα. Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η επιλεγμένη θέση του επιλογέα ταχυτήτων.