Αυτόματη πέδηση σε στάση

Αυτόματη πέδηση σε στάση (Auto hold) σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να αφήσει το πεντάλ φρένων ενώ η πέδηση εξακολουθεί να επενεργεί όταν το αυτοκίνητο σταματήσει σε φανάρι ή σε διασταύρωση.

Όταν το αυτοκίνητο έρθει σε στάση, τα φρένα επενεργούν αυτόματα. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε το ποδόφρενο είτε το χειρόφρενο για να συγκρατήσει το αυτοκίνητο σταματημένο και λειτουργεί σε όλες τις κλίσεις εδάφους. Κατά την εκκίνηση από στάση, τα φρένα αποσυμπλέκονται αυτόματα αν ο οδηγός φορά τη ζώνη ασφαλείας ή/και η πόρτα του οδηγού είναι κλειστή.

 Σημείωση

Όταν φρενάρετε για να σταματήσετε σε έδαφος με ανηφορική ή κατηφορική κλίση, πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένων λίγο πιο δυνατά πριν το αφήσετε, για να διασφαλίσετε ότι το αυτοκίνητο δεν θα κυλήσει.
Το χειρόφρενο ενεργοποιείται αυτόματα
  • αν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας
  • όταν ο/η οδηγός απασφαλίσει τη ζώνη ασφαλείας ή/και ανοίξει την πόρτα του οδηγού.
  • αν η λειτουργία Auto hold (πέδηση σε στάση) ενεργοποιηθεί και το αυτοκίνητο έχει παραμείνει σταματημένο για λίγο (περίπου 5–10 λεπτά).

Η λειτουργία Auto hold μπορεί επίσης να μεταβεί στη λειτουργία χειρόφρενου σε άλλες περιπτώσεις.

Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

ΛυχνίαΕρμηνεία
P5P6-21w22-iCup-Auto hold symbol
Η λυχνία ανάβει όταν η λειτουργία χρησιμοποιεί το ποδόφρενο για να διατηρήσει το αυτοκίνητο σταματημένο. Λάβετε υπόψη σας ότι το ποδόφρενο μπορεί να είναι ενεργοποιημένο ακόμη κι αν το σύμβολο δεν είναι αναμμένο.
P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol
Η λυχνία ανάβει όταν η λειτουργία χρησιμοποιεί το χειρόφρενο για να διατηρήσει το αυτοκίνητο σταματημένο.