Χειρόφρενο

Το χειρόφρενο δεν επιτρέπει την κύλιση του αυτοκινήτου όταν είναι σταματημένο, ασφαλίζοντας/ακινητοποιώντας με μηχανικό τρόπο τους πίσω τροχούς.
P5-22w22-Parking brake button
Ο διακόπτης για το χειρόφρενο βρίσκεται στην επιμήκη κονσόλα ανάμεσα στα καθίσματα.

Όταν το ηλεκτρικό χειρόφρενο ενεργοποιείται, μπορεί να ακουστεί ένας αμυδρός θόρυβος από το ηλεκτρικό μοτέρ. Αυτός ο θόρυβος μπορεί επίσης να ακουστεί όταν διενεργείται ο αυτόματος έλεγχος λειτουργίας του χειρόφρενου.

Αν το χειρόφρενο ενεργοποιηθεί όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, επενεργεί μόνο στους πίσω τροχούς. Αν ενεργοποιηθεί όταν το αυτοκίνητο κινείται, χρησιμοποιείται ως κανονικό φρένο, δηλ. η πέδηση επενεργεί και στους τέσσερις τροχούς. Λίγο πριν το αυτοκίνητο σταματήσει, η λειτουργία πέδησης επενεργεί πλέον στους πίσω τροχούς.