Φρένο

Το ποδόφρενο αποτελεί μέρος του συστήματος πέδησης.

Το αυτοκίνητο διαθέτει δύο κυκλώματα φρένων. Σε περίπτωση βλάβης στο κύκλωμα φρένων, το πεντάλ φρένων μπορεί να συμπλέκεται πιο χαμηλά. Θα πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένου πιο δυνατά, για να επιτευχθεί η κανονική δύναμη πέδησης.

Η πίεση που ασκεί με το πόδι ο οδηγός στο πεντάλ φρένου ενισχύεται από το σερβόφρενο.

 Προειδοποίηση

Το σερβόφρενο λειτουργεί μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι ενεργοποιημένο.

Αν πατήσετε το ποδόφρενο όταν ο αυτοκίνητο δεν είναι ενεργοποιημένο, θα χρειαστεί να πατήσετε πιο δυνατά το πεντάλ για να φρενάρει το αυτοκίνητο.

Κατά την οδήγηση σε ορεινές περιοχές ή με μεγάλο φορτίο, πρέπει να αποφεύγετε την υπερβολική χρήση των φρένων, χρησιμοποιώντας την πέδηση από τον κινητήρα στη λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων. Η πέδηση από τον κινητήρα εφαρμόζεται πολύ αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιείται η ίδια σχέση μετάδοσης στις ανηφορικές και τις κατηφορικές διαδρομές.

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών

Το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών, (ABS1), που δεν επιτρέπει στους τροχούς να μπλοκάρουν κατά την πέδηση και συμβάλλει ώστε να μη χάσετε τον έλεγχο του οχήματος.

Μόλις το αυτοκίνητο ενεργοποιηθεί, πραγματοποιείται μια σύντομη δοκιμή του συστήματος ABS. Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μια ακόμη αυτόματη δοκιμή του συστήματος σε χαμηλή ταχύτητα.

Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

ΛυχνίαΕρμηνεία
P5P6-2037-iCup-Brake warning symbol
Έχει σημειωθεί βλάβη στο σύστημα πέδησης. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
P5P6-2037-iCup-Brake control symbol
Ανέκυψε σφάλμα στον αισθητήρα πεντάλ.
P5P6-2037-iCup-ABS warning symbol

Σταθερά αναμμένη επί 2 δευτερόλεπτα όταν το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία: Αυτόματος έλεγχος λειτουργίας.

Σταθερά αναμμένη περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα: Βλάβη στο σύστημα ABS. Το κανονικό σύστημα πέδησης του αυτοκινήτου συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά χωρίς τη λειτουργία ABS.

P5P6-2037-iCup-Brake pedal symbol

Αν εμφανιστεί το μήνυμα:Τα χαρακτηριστικά του πεντάλ φρένων άλλαξαν Απαιτείται σέρβις

Πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένων περισσότερο από ό,τι συνήθως και πιο δυνατά για να φρενάρει το αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Αν ανάψουν οι προειδοποιητικές λυχνίες βλάβης φρένων και η λυχνία βλάβης ABS ταυτόχρονα, σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο σύστημα φρένων.

  • Αν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων είναι κανονική, οδηγήστε προσεκτικά μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο για έλεγχο του συστήματος πέδησης - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
  • Εάν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων βρίσκεται κάτω από την ένδειξη MIN, μη συνεχίσετε να οδηγείτε εάν πρώτα δεν συμπληρώσετε υγρό φρένων. Η αιτία της απώλειας υγρού φρένων πρέπει να διερευνηθεί.
  1. 1 Anti-lock Braking System