Πέδηση με ανάκτηση ισχύος*

Το αυτοκίνητο ανακτά την κινητική ενέργεια κατά την πέδηση, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση του καυσίμου και οι εκπομπές καυσαερίων.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε όλα τα προγράμματα οδήγησης μαζί με τη θέση D ή M του επιλογέα ταχυτήτων.

Ανάκτηση ισχύος με το πεντάλ φρένων

Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Το αυτοκίνητο φρενάρει και παράγει εκ νέου ρεύμα.

Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

P5-21w22-iCup-Full battery symbol hybrids

Αν το αυτοκίνητο είναι Mild Hybrid, στη δεξιά πλευρά της οθόνης του οδηγού εμφανίζεται ένα σύμβολο μπαταρίας.

P5P6-21w46-mid-iCup-KERS battery charge

Ως ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας, π.χ. στη διάρκεια της πέδησης με ανάκτηση ισχύος, εμφανίζεται αυτό το σύμβολο.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.