Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αυτόματης πέδησης σε στάση

Η λειτουργία αυτόματης πέδησης σε στάση ενεργοποιείται από το κουμπί στην επιμήκη κονσόλα.
P5-22w22-Auto hold button
Πατήστε το κουμπί στην επιμήκη κονσόλα για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία.
Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί ανάβει, όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Η λειτουργία παραμένει ενεργοποιημένη, ακόμη κι όταν το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία την επόμενη φορά.

Διαθέσιμη κατά την απενεργοποίηση

P5P6-21w22-iCup-Auto hold symbol

Αν η λειτουργία είναι ενεργή και συγκρατεί το αυτοκίνητο με το ποδόφρενο (λυχνία A αναμμένη στην οθόνη του οδηγού), τότε πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένων ταυτόχρονα με το κουμπί για να την απενεργοποιήσετε.

  • Η λειτουργία παραμένει απενεργοποιημένη μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά.
  • Όταν η λειτουργία απενεργοποιηθεί, η υποβοήθηση πέδησης παραμένει ενεργή για να μην κυλίσει το αυτοκίνητο προς τα πίσω όταν ξεκινάτε σε έδαφος με ανηφορική κλίση.