Ρύθμιση της δέσμης προβολέων από τους προβολείς

Η δέσμη των προβολέων μπορεί να επαναρυθμιστεί, όταν αλλάζετε τη ρύθμιση οδήγησης από δεξιά στα αριστερά, και αντίστροφα. Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει το φως των προβολέων, για να μειωθεί ο κίνδυνος να θαμπώνονται οι οδηγοί των αντιθέτως ερχόμενων οχημάτων.

Για να επαναρυθμίσετε τη δέσμη των προβολέων, προχωρήστε ως εξής:

Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Στη συνέχεια πατήστε Χειριστήρια.
Επιλέξτε Φώτα και ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το Οδήγηση από δεξιά/Οδήγηση από αριστερά.