Ενεργοί προβολείς προσαρμοζόμενης δέσμης*

Τα ενεργά φώτα στροφής έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να παρέχουν πρόσθετο φωτισμό σε στροφές και διασταυρώσεις. Τα αυτοκίνητα με προβολείς LED1* μπορούν να διαθέτουν ενεργούς προβολείς προσαρμοζόμενης δέσμης, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου.
P5-1507-Active Bending Light, headlamp pattern
Δέσμη προβολέων χωρίς ενεργούς προβολείς προσαρμοζόμενης δέσμης (αριστερά) και με ενεργούς προβολείς προσαρμοζόμενης δέσμης (δεξιά).

Τα ενεργά φώτα στροφής ακολουθούν τις κινήσεις του τιμονιού, ώστε να παρέχουν πρόσθετο φωτισμό σε στροφές και διασταυρώσεις, παρέχοντας έτσι στον οδηγό βελτιωμένη ορατότητα.

Σε περίπτωση σφάλματος στη λειτουργία, ανάβει η λυχνία P5-1507-Active Bending Light Symbol στην οθόνη του οδηγού ενώ ταυτόχρονα στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα επεξηγηματικό κείμενο.

Τα ενεργά φώτα στροφής ανάβουν μόνο σε χαμηλό φως ημέρας ή στο σκοτάδι καθώς και όταν ο περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη είναι στη θέση P5-1707 Symbol AUTO. Το αυτοκίνητο πρέπει επίσης να κινείται με τα φώτα της μεσαίας σκάλας αναμμένα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 LED (Light Emitting Diode)