Μηνύματα για το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών*

Μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από μηνύματα σχετικά με το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών1. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.
Κεντρική οθόνη: Απαιτείται αποθήκευση της πίεσης, λόγω ενημερωμένου λογισμικούΤο λογισμικό έχει ενημερωθεί και η πίεση των ελαστικών πρέπει να αποθηκευτεί ξανά. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών και φουσκώστε τα αν είναι απαραίτητο2.
Οθόνη οδηγού: Σύστημα TPMS μη διαθέσιμο Ανοίξτε την εφαρμογή Car Status για να αποθηκευτεί η πίεσηΗ ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και έπειτα παραμένει σταθερά αναμμένη μετά από 1 λεπτό περίπου. Βλ. κατάσταση αυτοκινήτου στην κεντρική οθόνη για περισσότερες πληροφορίες.
Οθόνη οδηγού: Πίεση ελαστικών χαμηλή Ελέγξτε την εφαρμογή Κατάσταση του αυτοκινήτου στην κεντρική οθόνηΗ ενδεικτική λυχνία ανάβει ως ένδειξη ότι η πίεση σε ένα ή περισσότερα ελαστικά η πίεση είναι χαμηλή. Βλ. κατάσταση αυτοκινήτου στην κεντρική οθόνη για περισσότερες πληροφορίες2.
Οθόνη οδηγού: Σύστημα πίεσης ελαστικών προσωρινά μη διαθέσιμοΗ ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και έπειτα παραμένει σταθερά αναμμένη μετά από 1 λεπτό περίπου. Το σύστημα τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, ενεργοποιήθηκε για λίγο.
Οθόνη οδηγού: Σύστημα πίεσης ελαστικών Απαιτείται σέρβιςΗ ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και έπειτα παραμένει σταθερά αναμμένη μετά από 1 λεπτό περίπου. Ορισμένες δυσλειτουργίες του TPMS ενδέχεται να απαιτούν από τον/την οδηγό να απενεργοποιήσει και να κλειδώσει το όχημα επί 6 λεπτά, ώστε να επαναρυθμιστεί η μονάδα ελέγχου. Αν το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο3.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)
  3. 2 Όταν ρυθμίζετε την πίεση των ελαστικών, πρέπει πάντοτε να αποθηκεύετε τη νέα πίεση στο σύστημα.
  4. 3 Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.