Ενέργεια σε περίπτωση προειδοποίησης για χαμηλή πίεση ελαστικών

Όταν το σύστημα πίεσης ελαστικών1 ενεργοποιήσει μια προειδοποίηση πολύ χαμηλής πίεσης ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να δράσει.
Px-2037-iCup-Tire Pressure Monitoring System symbol

Ελέγξτε και διορθώστε την πίεση ελαστικών όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία για το σύστημα και εμφανιστεί το μήνυμα για χαμηλή πίεση ελαστικών.

Σβήστε τον κινητήρα.
Ελέγξτε την πίεση και στα τέσσερα ελαστικά με ένα μανόμετρο ελαστικών.
Φουσκώστε τα ελαστικά στη σωστή πίεση, ανατρέξτε στην πινακίδα στην κολόνα της πόρτας του οδηγού, στην οποία αναγράφεται η συνιστώμενη πίεση για τα εργοστασιακά ελαστικά.

Όταν ρυθμίζετε την πίεση των ελαστικών, πρέπει πάντοτε να αποθηκεύετε τη νέα πίεση στο σύστημα από την κεντρική οθόνη. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία και είναι σταματημένο.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ενδεικτική λυχνία δεν σβήνει, μέχρι να αρχίσει η αποθήκευση νέας πίεσης ελαστικών.

Χρειάζεται να οδηγήσετε το αυτοκίνητο επί αρκετά λεπτά με ταχύτητα πάνω από 35 km/h (22 mph) για να μπορέσει το σύστημα να αποθηκεύσει τη νέα τιμή αναφοράς.

 Σημείωση

Για να αποφύγετε τη λανθασμένη πίεση ελαστικών, πρέπει να ελέγχετε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα. "Κρύα ελαστικά" σημαίνει ότι η θερμοκρασία των ελαστικών είναι ίδια με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (περίπου 3 ώρες από τη στιγμή που οδηγήθηκε το αυτοκίνητο). Μετά από μερικά χιλιόμετρα οδήγησης, τα ελαστικά ζεσταίνονται και η πίεσή τους αυξάνεται.

 Σημείωση

  • Μετά το φούσκωμα του ελαστικού, επανατοποθετείτε πάντοτε την τάπα της βαλβίδας για να μην υποστεί ζημιά η βαλβίδα από χαλίκια, βρομιά, κ.λπ.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικές τάπες βαλβίδων. Οι μεταλλικές τάπες βαλβίδων μπορεί να οξειδωθούν και να είναι δύσκολο να τις ξεβιδώσετε.

 Προειδοποίηση

  • Η λανθασμένη πίεση ελαστικών μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στα ελαστικά, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
  • Το σύστημα δεν μπορεί να επισημάνει ξαφνική ζημιά στα ελαστικά εκ των προτέρων.
  1. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)