Εμφάνιση κατάστασης πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη*

Με το σύστημα για την παρακολούθηση πίεσης ελαστικών1, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη.

Έλεγχος κατάστασης

Χρειάζεται να οδηγήσετε το αυτοκίνητο επί αρκετά λεπτά με ταχύτητα πάνω από 35 km/h (22 mph) για να ενεργοποιηθεί το σύστημα.
Πατήστε iCup-2037-App view symbol στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε στην Κατάστ. αυτ. για να δείτε την κατάσταση πίεσης των ελαστικών.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)