Ασφάλειες στο χώρο αποσκευών

Οι ασφάλειες στον χώρο αποσκευών προστατεύουν, μεταξύ άλλων, τα ηλεκτροκίνητα καθίσματα*, τους αερόσακους και τους εντατήρες ζωνών ασφαλείας.
P5-1617-V90 RJB Fuses
Η κεντρική ηλεκτρική μονάδα βρίσκεται πίσω από το πάνελ στη δεξιά πλευρά.

Στην εσωτερική πλευρά του καπακιού υπάρχουν ειδικές λαβίδες που διευκολύνουν την αντικατάσταση των ασφαλειών.

Η ασφαλειοθήκη στο χώρο του κινητήρα έχει επίσης χώρο για αρκετές εφεδρικές ασφάλειες.

Θέσεις

Οι θέσεις των ασφαλειών υποδεικνύονται στο εσωτερικό του καλύμματος. Οι λειτουργίες και τα εξαρτήματα στον πίνακα ασφαλειών καλύπτουν διάφορα μοντέλα και εκδόσεις κινητήρα. Για τον λόγο αυτό, η περιγραφή μιας ασφάλειας μπορεί να ισχύει για λιγότερα εξαρτήματα από αυτά που αναγράφονται στον πίνακα, ή να λείπει εντελώς, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού του.

Αν σε μια θέση αντιστοιχούν πολλές τιμές στον πίνακα, αυτό οφείλεται στις διαφορές που υπάρχουν στο επίπεδο εξοπλισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε την τιμή της ασφάλειας που αντικαθίσταται. Αν έχετε αμφιβολίες – απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

ΛειτουργίαΑμπέρΤύπος
P5-Icon red circle 1Σύστημα αποθάμβωσης πίσω παρμπρίζ30MCase1
P5-Icon red circle 2Κεντρική ηλεκτρονική μονάδα40MCase1
P5-Icon red circle 3

MCase1
P5-Icon red circle 4

MCase1
P5-Icon red circle 5MCase1
P5-Icon red circle 6

MCase1
P5-Icon red circle 7Μονάδα πόρτας, πίσω δεξιά20MCase1
P5-Icon red circle 8MCase1
P5-Icon red circle 9Ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών*25MCase1
P5-Icon red circle 10Μονάδα πόρτας, πίσω δεξιά20MCase1
P5-Icon red circle 11

Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κοτσαδόρου*

40

MCase1
P5-Icon red circle 12Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας, δεξιά40MCase1
P5-Icon red circle 13Εσωτερικά πηνία ρελέ5Micro
P5-Icon red circle 14Micro
P5-Icon red circle 15Μονάδα πόρτας, πίσω αριστερά20Micro
P5-Icon red circle 16Micro
P5-Icon red circle 17Micro
P5-Icon red circle 18

Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κοτσαδόρου*

25

MCase1
Ηλεκτρονική μονάδα αξεσουάρ40
P5-Icon red circle 19Μονάδα πόρτας, μπροστά αριστερά20MCase1
P5-Icon red circle 20Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας, αριστερά40MCase1
P5-Icon red circle 21Micro
P5-Icon red circle 22

Micro
P5-Icon red circle 23

Micro
P5-Icon red circle 24Micro
P5-Icon red circle 25

Micro
P5-Icon red circle 26Micro
P5-Icon red circle 27Micro
P5-Icon red circle 28Θέρμανση καθίσματος, πίσω αριστερά*15Micro
P5-Icon red circle 29Ενεργοποιητής, σύστημα εξάτμισης5Micro
P5-Icon red circle 30Blind Spot Information (BLIS)*5Micro
P5-Icon red circle 31

Micro
P5-Icon red circle 32Micro
P5-Icon red circle 33Micro
P5-Icon red circle 34Micro
P5-Icon red circle 35Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου All Wheel Drive (AWD)*15Micro
P5-Icon red circle 36Θέρμανση καθίσματος, πίσω δεξιά*15Micro
P5-Icon red circle 37MCase1
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Οι ασφάλειες αυτού του τύπου πρέπει να αντικαθίστανται από συνεργείο. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.