Ασφάλειες και κεντρικές ηλεκτρικές μονάδες

Οι ηλεκτρικές λειτουργίες και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα προστατεύονται από διάφορες ασφάλειες, οι οποίες προστατεύουν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση. Οι ασφάλειες είναι τοποθετημένες στις διάφορες ασφαλειοθήκες στο αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην αντικαθιστάτε μια ασφάλεια με ξένο αντικείμενο ή με ασφάλεια μεγαλύτερου αμπεράζ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα και φωτιά.

Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για την αντικατάσταση των ασφαλειών που δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο κατόχου.

Το γεγονός ότι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα ή κάποια ηλεκτρική λειτουργία δεν λειτουργεί μπορεί να σημαίνει ότι η ασφάλεια του εξαρτήματος υπερφορτώθηκε και πρέπει να αντικατασταθεί. Αν η ίδια ασφάλεια υπερφορτώνεται επανειλημμένα, σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο εξάρτημα. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για έλεγχο.

Θέση κεντρικών ηλεκτρικών μονάδων

P5-1507 Fuse box location, left hand drive
Η εικόνα είναι απλοποιημένη - η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
Θέσεις κεντρικής ηλεκτρικής μονάδας σε αριστεροτίμονο αυτοκίνητο – αν το αυτοκίνητο είναι δεξιοτίμονο, η κεντρική ηλεκτρική μονάδα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά.
P5-Icon red circle 1Χώρος κινητήρα
P5-Icon red circle 2Κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού
P5-Icon red circle 3Χώρος αποσκευών