Διαχείριση της κεντρικής οθόνης

Ο χειρισμός και η ρύθμιση πολλών από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου πραγματοποιείται από την κεντρική οθόνη. Η κεντρική οθόνη είναι οθόνη αφής που λειτουργεί μέσω της αφής.

Χρήση των λειτουργιών της οθόνης αφής στην κεντρική οθόνη

Η οθόνη αντιδρά διαφορετικά ανάλογα αν σύρετε, σαρώσετε ή πατήσετε με το δάχτυλό σας στην επιφάνειά της. Μπορείτε να πραγματοποιείτε ενέργειες, όπως περιήγηση στις διάφορες προβολές, επισήμανση αντικειμένων και κύλιση σε μια λίστα, αγγίζοντας την οθόνη με διαφορετικούς τρόπους.

Η κεντρική οθόνη είναι οπτική οθόνη αφής.

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της οθόνης από δύο άτομα ταυτόχρονα, π.χ. για τη ρύθμιση του κλιματισμού για την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού αντίστοιχα.

 Σημαντικό

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στην οθόνη, διότι μπορεί να γδαρθεί.

 Σημείωση

Αν φοράτε γάντια, η απόκριση της οθόνης αφής μπορεί να είναι μειωμένη ή μηδενική.

Επιστροφή στην αρχική προβολή από άλλη προβολή

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αρχικής προβολής κάτω από την κεντρική οθόνη.
Εμφανίζεται το πιο πρόσφατο πρόγραμμα λειτουργίας της οθόνης αρχικής προβολής.

Χρήση των χειριστηρίων στην κεντρική οθόνη

Το χειριστήριο χρησιμοποιείται για πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Μπορείτε να ρυθμίσετε π.χ. τη θερμοκρασία με έναν από τους εξής τρόπους:

  • σύρετε το χειριστήριο μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία
  • πατήστε + ή για να αυξηθεί ή να μειωθεί η θερμοκρασία σταδιακά
  • πατήστε στη θερμοκρασία που θέλετε στο χειριστήριο.