Μετακίνηση εφαρμογών στην κεντρική οθόνη

Η προβολή εφαρμογών αποτελείται από τέσσερα τετραγωνίδια, στα οποία οι εφαρμογές μπορούν να μετακινηθούν και να οργανωθούν κατά προτίμηση. Επεκτείνετε ένα τετραγωνίδιο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές εκτός από αυτές που εμφανίζονται.

Οι νέες εφαρμογές που εγκαθίστανται τοποθετούνται στην προβολή εφαρμογών.

Ανοίξτε την προβολή εφαρμογών.

Πατήστε το κουμπί iCup-2037-App view symbol.

Πατήστε σε μια εφαρμογή παρατεταμένα.
Τότε μπορείτε να τη/το μετακινήσετε.
Σύρετε την εφαρμογή στη θέση που θέλετε στην προβολή εφαρμογών.

Σαρώστε κατά πλάτος της οθόνης, για κύλιση πάνω ή κάτω στην προβολή.

 Σημείωση

Ένα τετραγωνίδιο δεν μπορεί να παραμείνει κενό, χωρίς εφαρμογές.

 Σημείωση

Οι εφαρμογές δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε σημεία που είναι ήδη κατειλημμένα.