Περιορισμοί της προειδοποίησης απόστασης

Η λειτουργία προειδοποίησης απόστασης1 μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στα αυτοκίνητα με δυνατότητα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ μέσω της επονομαζόμενης προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*.

 Προειδοποίηση

  • Το μέγεθος του αυτοκινήτου μπορεί να επηρεάσει την ανιχνευσιμότητά του, που μπορεί να σημαίνει ότι η προειδοποίηση είτε ανάβει μετά από μικρότερο χρονικό διάστημα είτε προσωρινά δεν εμφανίζεται.
  • Σε πολύ υψηλές ταχύτητες, η προειδοποίηση μπορεί επίσης να ανάψει σε μικρότερο χρονικό διάστημα λόγω περιορισμών στην εμβέλεια της μονάδας του ραντάρ.

 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα ραντάρ ή/και κάμερας του αυτοκινήτου, η οποία έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς.
  1. 1 Distance Alert
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.