Προειδοποίηση απόστασης*

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης1 μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να παρατηρήσει ότι η χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα μπορεί να είναι πολύ μικρή. Για αυτό, το αυτοκίνητο πρέπει να διαθέτει Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*, για να μπορεί να εμφανίσει την Προειδοποίηση απόστασης.

Στα αυτοκίνητα με Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display), στο παρμπρίζ προβάλλεται ένα σύμβολο όταν η χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα μειωθεί κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης είναι ενεργή σε ταχύτητες πάνω από 30 km/h (20 mph) και επενεργεί μόνο ως προς τα προπορευόμενα οχήματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν παρέχονται πληροφορίες για την απόσταση για τα επερχόμενα, βραδυκίνητα ή ακίνητα οχήματα.

 Σημείωση

Το οπτικό σήμα προειδοποίησης στο παρμπρίζ μπορεί να μην είναι εύκολα αντιληπτό όταν ο ήλιος είναι ακριβώς απέναντί σας (κόντρα), όταν υπάρχουν έντονες αντανακλάσεις, όταν φοράτε γυαλιά ηλίου ή αν δεν κοιτάζετε ευθεία μπροστά.

 Σημείωση

Η προειδοποίηση απόστασης είναι απενεργοποιημένη όσο το Pilot Assist* είναι ενεργό.

 Προειδοποίηση

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης επενεργεί μόνο αν η χρονική απόσταση έως ένα προπορευόμενο όχημα είναι μικρότερη από ένα συγκεκριμένο όριο – η ταχύτητα του αυτοκινήτου σας δεν επηρεάζεται.

 Προειδοποίηση

  • Η λειτουργία είναι επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού που προορίζεται να κάνει την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη – δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις σε όλες τις κυκλοφοριακές, καιρικές και οδικές συνθήκες.
  • Συνιστάται ο οδηγός να διαβάσει όλες τις ενότητες στο εγχειρίδιο κατόχου που αφορούν σε αυτή τη λειτουργία για να ενημερωθεί σχετικά με παράγοντες, όπως οι περιορισμοί της, και τι πρέπει να γνωρίζει πριν χρησιμοποιήσει το σύστημα.
  • Οι λειτουργίες υποστήριξης οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή και την κρίση του οδηγού. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται με ασφαλή τρόπο, με την κατάλληλη ταχύτητα, σε κατάλληλη απόσταση από άλλα οχήματα και σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Distance Alert