Ξεκλείδωμα της πόρτας χώρου αποσκευών μέσα από το αυτοκίνητο

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών μέσα από το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας το κουμπί δίπλα από το τιμόνι στο ταμπλό.
PX-2222-Unlock tailgate symbol
Πατήστε το κουμπί P5-1507 Open tailgate - interior button στο ταμπλό.
Η πόρτα του χώρου αποσκευών ξεκλειδώνεται και μπορεί να ανοίξει απ' έξω.
Με προαιρετική ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών*:
Κρατήστε πατημένο το κουμπί P5-1507 Open tailgate - interior button στο ταμπλό επί μερικά δευτερόλεπτα.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίγει.

Το ίδιο κουμπί μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο της πόρτας χώρου αποσκευών.

 Σημείωση

Αν το σύστημα για την ηλεκτροκίνητη πόρτα του χώρου αποσκευών* λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται για να μην υπερφορτωθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά, μετά από μερικά λεπτά.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.