Κλείδωμα και ξεκλείδωμα μέσα από το αυτοκίνητο

Υπάρχουν περισσότερα κουμπιά κλειδώματος στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λαβές των θυρών για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες από μέσα.

Κεντρικό κλείδωμα

Τα κουμπιά κεντρικού κλειδώματος στην μπροστινή πόρτα κλειδώνουν ή ξεκλειδώνουν ολόκληρο το αυτοκίνητο.

16w17 - P5 - Central locking front door

Ξεκλείδωμα από την ασφάλεια στην μπροστινή πόρτα

Πατήστε το κουμπί P5-1507 Central locking icon - unlock για να ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών.

Ξεκλείδωμα από τις λαβές των μπροστινών θυρών

Τραβήξτε και αφήστε μία από τις εσωτερικές χειρολαβές στις μπροστινές πόρτες.
Το αυτοκίνητο ξεκλειδώνεται. Ξεκλειδώνεται μόνο η επιλεγμένη πόρτα ή όλες οι πόρτες, ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Κλείδωμα από την ασφάλεια στην μπροστινή πόρτα

Πατήστε το κουμπί P5-1507 Central locking icon - lock - και οι δύο μπροστινές πόρτες πρέπει να είναι κλειστές.

Όλες οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών κλειδώνουν.

Κλείδωμα από την ασφάλεια στην πίσω πόρτα*

16w17 - P5 - Central locking rear door
Κουμπί κλειδώματος με ενδεικτική λυχνία στην πίσω πόρτα.

Τα κουμπιά κλειδώματος στις πίσω πόρτες κλειδώνουν την αντίστοιχη πίσω πόρτα.

Ξεκλείδωμα μιας πίσω πόρτας από τη λαβή της

Τραβήξτε τη λαβή ανοίγματος.
Η πίσω πόρτα ξεκλειδώνει και ανοίγει1.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Προϋπόθεση αποτελεί να μην είναι ενεργοποιημένη η κλειδαριά ασφαλείας παιδιών.