Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για τα πίσω καθίσματα*

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για το πίσω κάθισμα σε διαφορετικά επίπεδα που ρυθμίζονται αυτόματα.

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το πίσω κάθισμα από το μπροστινό κάθισμα

P5P6-22w22-iCup-Climate icon
Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
Επιλέξτε την καρτέλα Πίσω.

Πατήστε στην ταχύτητα ανεμιστήρα που θέλετε, OFF, 1-5 ή Max.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει και τα κουμπιά για την επιλεγμένη ταχύτητα φωτίζονται.

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το πίσω κάθισμα από το πίσω κάθισμα

Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού της επιμήκους κονσόλας για πρόσβαση στα χειριστήρια.
P5-1717–Climate–Rear climate controls fan
Χειριστήρια ανεμιστήρα στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.
Πατήστε στην ταχύτητα ανεμιστήρα που θέλετε, 1-5.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει και τα κουμπιά για την επιλεγμένη ταχύτητα φωτίζονται.

 Σημείωση

Η ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το πίσω κάθισμα δεν είναι εφικτή αν η ταχύτητα του ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα δεν λειτουργεί.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα για το πίσω κάθισμα είναι περιορισμένη, ανάλογα με τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα, προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα θορύβου.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα πίσω καθίσματος μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο από την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.

 Σημείωση

Το σύστημα κλιματισμού προσαρμόζει αυτόματα τη ροή του αέρα σύμφωνα με την επιλεγμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα με βάση τις ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να αλλάξει ακόμη κι αν η ρύθμιση είναι ίδια.

Όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα στο πίσω κάθισμα, μπορεί να προκληθεί αυξημένος θόρυβος στο μπροστινό κάθισμα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα