Υγρό φρένων – προδιαγραφές

Υγρό φρένων είναι το μέσο σε ένα υδραυλικό σύστημα πέδησης που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της πίεσης π.χ. από το πεντάλ φρένων μέσω της κεντρικής αντλίας φρένων, η οποία με τη σειρά της επενεργεί στις δαγκάνες των φρένων.

Συνιστώμενες προδιαγραφές: Volvo Original ή αντίστοιχο υγρό που πληροί τον συνδυασμό Dot 4, 5.1 και ISO 4925 class 6.

 Σημείωση

Συνιστάται η αλλαγή ή η πλήρωση του υγρού φρένων να πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.